1. arméfördelning

  arméfördelning, fördelning , högre arméförband, sammansatt av två eller flera brigader samt lednings- och understödsförband ur olika truppslag.
 2. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 3. Jean Marie Lattre de Tassigny

  Lattre de Tassigny, Jean Marie, 1889–1952, fransk militär, marskalk 1952 (postumt).
 4. Umberto II

  Umberto II, 1904–83, kung av Italien 10 maj–10 juni 1946, son till Viktor Emanuel III.
 5. division

  division, delning, indelning, avdelning; benämning på vissa militära förband.