1. armatur

  armatur, benämning på utrustningsdetaljer till maskiner, anläggningar och byggnader.
 2. armatur

  armatu´r subst. ~en ~er ORDLED: arm-at-ur-en
  Svensk ordbok
 3. antikbehandling

  antikbehandling, patinering, ytbehandling av möbler, armatur eller prydnadsföremål (i samband med renovering eller nytillverkning) med syfte att de skall ge ett intryck av att vara gamla.
 4. lampa

  lampa är ett ord som när det gäller belysning betyder två saker.
 5. Per Sundstedt

  Sundstedt, Per, 1941–2003, industridesigner och belysningsplanerare.
 6. Bengt-Johan Gullberg

  Gullberg, Bengt-Johan, 1919–2015, arkitekt och möbelformgivare, son till Elsa Gullberg.
 7. Melchior Wernstedt

  Wernstedt, Melchior, 1886–1973, arkitekt, professor vid Chalmers tekniska högskola 1923–51.
 8. Danfosskoncernen

  Danfosskoncernen, Nordborg, moderbolag Danfoss A/S, ett av Danmarks största industriföretag.
 9. Hans-Agne Jakobsson

  Jakobsson, Hans-Agne, 1919–2009, inredningsarkitekt och möbelformgivare.
 10. NAF AB

  NAF AB, tidigare AB Nordiska Armaturfabrikerna, verkstadsföretag med huvudkontor i Linköping, grundat 1899 i Stockholm som Svenska Armatur AB.