1. Röda armén

  Röda armén, försvarsmakt som Lenin 1918 skapade av rödgardister och tsartrupper för att försvara det bolsjevikiska Ryssland mot Tyskland och antirevolutionär inre opposition.

 2. Armenien

  Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 3. armén

  armén, försvarsgren med uppgift att utveckla, organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband.
 4. armeniska folkmordet

  armeniska folkmordet, se folkmordet på armenierna.
 5. folkmordet på armenierna

  folkmordet på armenierna, massmord på den armeniska befolkningen i Osmanska riket, förövat av en inre krets inom det styrande ungturkiska partiet Kommittén för enhet och framsteg och dess medhjälpare 1915–17.
 6. Irländska republikanska armén

  Irländska republikanska armén, se IRA.
 7. Röda armén

  Röda armén, namn på de kinesiska kommunisternas väpnade styrkor innan de 1946 fick namnet Folkets befrielsearmé.
 8. armeniska

  armeniska, språk som utgör en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 9. arm

  arm, del av övre extremiteten.
 10. chefen för armén

  chefen för armén, CA, stabsmyndighet för central ledning i fred av armén, inrättad 1937.