1. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 2. armerat glas

  armerat glas, trådglas, ett plant, jämntjockt valsat glas med ett i glasmassan invalsat symmetriskt trådnät.
 3. armerad plast

  armerad plast, AP, en kombination av plast och fibrer med mycket liten diameter, vilket ger nya och förbättrade materialegenskaper.
 4. armerad metall

  armerad metall, metallegering som är blandad med fibrer.
 5. armera

  arme´ra verb ~de ~t ORDLED: arm-er-ar SUBST.: armerande, armering
  Svensk ordbok
 6. armerad duk

  armerad duk, kombidukvara med en textilkomponent som till väsentlig del tar upp krafter vid belastning men utgör en ringa del av volymen, t.ex. armerad plastfolie.
 7. kompositer

  kompositer, kompositmaterial, klass av material som innehåller två eller flera komponenter och som har egenskaper som väsentligen skiljer sig från de ingående komponenternas egenskaper.
 8. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 9. betong

  betong är en blandning av cement, sand och vatten.
 10. keramer

  keramer (för etymologi se keramik), sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material.