1. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).
 2. aromatiska kolväten

  aromatiska kolväten, kolväten som innehåller en eller flera aromatiska ringstrukturer (se aromaticitet).

 3. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 4. aromater

  aromater, trivialbeteckning för alicykliska och aromatiska föreningar som ingår i mineralolja.
 5. aromatashämmare

  aromatashämmare, substanser som hämmar enzymkomplexet aromatas, vilket omvandlar androgener (könshormoner av manlig typ) till östrogener (kvinnliga könshormoner).
 6. aromatisk polyamid

  aromatisk polyamid, detsamma som aramid.
 7. aromatisering

  aromatisering, kemisk reaktion vid vilken en mättad eller omättad, icke-aromatisk organisk förening överförs i en aromatisk förening.
 8. polycykliska aromatiska kolväten

  polycykliska aromatiska kolväten, engelska polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, även oegentligt polyaromatiska kolväten, samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten uppbyggda av tre eller flera kondenserade bensenringar.
 9. aromaterapi

  aromaterapi, ibland oljemassage, alternativmedicinsk användning av eteriska (väldoftande) och andra vegetabiliska oljor i terapeutiskt syfte.
 10. arom

  arom, i allmänt språkbruk: vällukt, karakteristisk och angenäm lukt.