1. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).
 2. aromatiska kolväten

  aromatiska kolväten, kolväten som innehåller en eller flera aromatiska ringstrukturer (se aromaticitet).

 3. aromatisk

  aroma´tisk adj. ~t ORDLED: arom-at-isk
  Svensk ordbok
 4. aromatisk polyamid

  aromatisk polyamid, detsamma som aramid.
 5. polycykliska aromatiska kolväten

  polycykliska aromatiska kolväten, engelska polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, även oegentligt polyaromatiska kolväten, samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten uppbyggda av tre eller flera kondenserade bensenringar.
 6. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 7. papeda

  papeda, kaffirlime, kafirlime, kefirlime, Citrus hystrix, art i familjen vinruteväxter.
 8. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 9. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 10. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.