1. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).
 2. aromatiska kolväten

  aromatiska kolväten, kolväten som innehåller en eller flera aromatiska ringstrukturer (se aromaticitet).

 3. polycykliska aromatiska kolväten

  polycykliska aromatiska kolväten, engelska polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, även oegentligt polyaromatiska kolväten, samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten uppbyggda av tre eller flera kondenserade bensenringar.
 4. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 5. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 6. papeda

  papeda, kaffirlime, kafirlime, kefirlime, Citrus hystrix, art i familjen vinruteväxter.
 7. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 8. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 9. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 10. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.