1. arr

  arr subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: arr-et
  Svensk ordbok
 2. Arras

  Arras, huvudort i departementet Pas-de-Calais, Hauts-de-France, norra Frankrike.

 3. arrak

  arrak, spritdryck som framställs av sockerrör, frukt, ris, melass eller saften av kokos- och dadelpalmer.
 4. Arresø

  Arresø, Danmarks största sjö, belägen på norra Själland; 41 km 2.
 5. arrondering

  arrondering, term som inom jordbruket anger fältens form, storlek och läge i förhållande till varandra och till byggnaderna vid ett jordbruksföretag.
 6. Arrheniuslaboratoriet

  Arrheniuslaboratoriet, laboratorium för bl.a. de kemiska och meteorologiska institutionerna vid Stockholms universitet, uppfört 1973 på Frescatiområdet.
 7. arrest

  arrest, en form av disciplinstraff för krigsmän, avskaffad 1973.
 8. arrêt

  arrêt, A, metallografisk term som betecknar de viktigaste omvandlingspunkterna vid temperaturförändringar i en järn- eller stålsmälta.
 9. Arrianos

  Arrianos (grekiska Arrianos), som romersk medborgare Flavius Arrianus, 100-talet e.Kr., grekisk författare, under kejsar Hadrianus tid konsul i Kappadokien.
 10. Arrowkriget

  Arrowkriget var ett krig mellan Kina på ena sidan och Storbritannien och Frankrike på den andra.