1. Arrowkriget

  Arrowkriget, även kallat andra opiumkriget, krig mellan Kina och de förbundna kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike 1856–60.

 2. arrende

  arrende, upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning.
 3. Arresø

  Arresø, Danmarks största sjö, belägen på norra Själland; 41 km 2.
 4. arrangemang

  arrangemang, bearbetning av en musikkomposition för en annan besättning än den ursprungliga.
 5. arrondissement

  arrondissement, fransk administrativ enhet: kommundel i Paris, Lyon och Marseille.
 6. Arrokoth

  Arrokoth, egentligen (486 958) 2014 MU69, småplanet i de yttre delarna av solsystemet.

 7. Svante Arrhenius

  Arrhenius, Svante, född 19 februari 1859, död 2 oktober 1927, fysiker och kemist, den förste svenske Nobelpristagaren (1903, i kemi); jämför släktartikel Arrhenius (efter Jonas Håkansson).
 8. Arras

  Arras, huvudort i departementet Pas-de-Calais, Hauts-de-France, norra Frankrike.

 9. Arrheniusekvationen

  Arrheniusekvationen, matematiskt uttryck som beskriver hur kemiska reaktioners hastighetskonstanter ändras med temperaturen.
 10. arrest

  arrest, en form av disciplinstraff för krigsmän, avskaffad 1973.