1. arrangemang

  arrangemang, bearbetning av en musikkomposition för en annan besättning än den ursprungliga.
 2. arrangemang

  arrangemang´ [-aŋʃe- el. -anʃe-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ar-range-mang-et
  Svensk ordbok
 3. ekonomi

  ekonomi, vetenskaplig disciplin som omfattar studiet av resursers bildande, organisation och användning, det vill säga av alla de arrangemang inom vilka människor söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov.

 4. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.

 5. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
 6. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 7. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 8. rättighet

  rättighet, centralt etiskt och juridiskt begrepp.

 9. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 10. karate

  karate, karatedo, japansk kampkonst med huvudsak slag- och sparktekniker samt blockeringar och fotsvep, men på högre nivå även vissa grepp och kast.