1. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 2. priderörelsen

  priderörelsen, världsomspännande rörelse för att uppmärksamma och bejaka homosexuella, bisexuella och könsöverskridande identiteter.

 3. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 4. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 5. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 6. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 7. Florens

  Florens, italienska Firenze, huvudort i provinsen med samma namn och i regionen Toscana, mellersta Italien, 230 km nordväst om Rom.

 8. pass

  pass, inom arkitekturen en dekorationsform bestående av tre eller flera cirkelsegment (passarslag) arrangerade så att de tillsammans bildar en regelbunden öppning eller ram.
 9. Paris

  Paris, huvudstad i Frankrike och i regionen Île-de-France.

 10. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.