1. agrarkris

  agrarkris, stor konjunktursvacka i ett jordbruksbaserat samhälle.
 2. avhysning

  avhysning, vräkning, myndighets åtgärd att tvinga den som inte har rätt att nyttja en fastighet eller byggnad att flytta.
 3. avrad

  avrad, den årliga avgift som landbon såsom brukare av jorden hade att betala till jordägaren.
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. arrende

  arrende, upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning.
 6. Tullbergska oroligheterna

  Tullbergska oroligheterna, folkrörelse i Skåne 1867–69, ledd av f.d. korpralen Samuel Tullberg (1815–82).
 7. godssystem

  godssystem, ekonomiskt-socialt system för organisation av storskalig jordbruksdrift, oftast avseende den agrara produktionen inom en feodal europeisk samhällsstruktur med decentraliserad och i begynnelseskedet självhushållande ekonomi.
 8. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 9. dominium

  dominium, herravälde, äganderätt, spelade som juridisk term en väsentlig roll i äldre framställningar rörande jordäganderätten.
 10. avrad

  a`vrad [långt sista a] subst. ~en ORDLED: av--rad-en
  Svensk ordbok