1. arrêt

  arrêt, A, metallografisk term som betecknar de viktigaste omvandlingspunkterna vid temperaturförändringar i en järn- eller stålsmälta.
 2. arrêt de prince

  arrêt de prince, folkrättslig term som innebär att en kuststat vid krigsutbrott utfärdar ett förbud som riktar sig mot fientliga fartyg i egna hamnar och vatten; fartygen förbjuds att löpa ut.
 3. arretera

  arretera, låsa eller spärra de rörliga delarna i ett känsligt instrument när det inte används eller vid transport.
 4. arretinsk keramik

  arretinsk keramik, romersk reliefkeramik med standardiserade vasformer som efter grekiska förebilder producerades i trakten av Arezzo (latin Arretium) ca 30 f.Kr.–70 e.Kr.
 5. A

  A, inom metallografin använd förkortning för franska arrêt, uppehåll.
 6. Acm

  Acm, omvandlingspunkt för stål, där fri cementit vid svalning skiljs ut ur kolrik austenit.
 7. Vladimir Vysotskij

  Vysotskij, Vladimir, 1938–80, rysk skådespelare, visdiktare och sångare.