1. ARS

  ARS, internationell beteckning för neuvo peso, valuta i Argentina.
 2. Ars

  Ars, konst- och litteraturtidskrift utgiven i ett nummer 1942 av Arne Häggqvist och Adja Yunkers.
 3. Ars parva

  Ars parva, se Ars medica.
 4. Ars Nova

  Ars Nova, Malmö, förening för nutida musik, grundad 1960.
 5. Ars medica

  Ars medica, ’Läkekonsten’, även benämnd Ars parva, ’Den lilla konsten’, under 100-talet e.Kr. den mest lästa sammanfattande, korta framställningen av Galenos teorier och lära.
 6. ars nova

  ars nova, realistisk riktning inom bildkonsten, utvecklad i Frankrike och Nederländerna kring och strax efter 1400.
 7. ars nova

  ars nova, uttryck som kommit att användas generellt som benämning på flerstämmig fransk musik från 1300-talet (vilket görs nedan) eller till och med på 1300-talsmusik i allmänhet, särskilt i Frankrike och Italien.
 8. Ars medicinae

  Ars medicinae, benämning på en kompendieartad sammanfattning av den s.k. klostermedicinen eller munkmedicinen från 500- och 600-talen som till stor del citerar och hänvisar till antika författare.
 9. Ars conjectandi

  Ars conjectandi, ”Konsten att gissa”, klassiskt verk inom sannolikhetskalkylen, författat av schweizaren Jakob Bernoulli, utgivet 1713.
 10. Ars Fennica

  Ars Fennica, finländskt konstpris, utdelat årligen sedan 1991.