1. arseniter

  arseniter, salter av arseniksyrlighet, H 3AsO 3.
 2. arsenopyrit

  arsenopyrit, annat namn på mineralet arsenikkis.
 3. arsenikkis

  arsenikkis, arsenopyrit, silvervitt till stålgrått mineral med sammansättningen FeAsS.
 4. arsenider

  arsenider, kemiska föreningar mellan arsenik och andra metalliska grundämnen (jämför kvävegruppen).
 5. arsenikföreningar

  arsenikföreningar, se arsenik.
 6. arsenal

  arsenal betyder ’förråd’.
 7. arsenater

  arsenater, salter av arseniksyra, H 3AsO 4.
 8. arsenikfalerts

  arsenikfalerts, annat namn på mineralet tennantit.
 9. Arsenjev

  Arsenjev, stad i sydöstra Ryska federationen; för belägenhet se landskarta Ryska federationen.
 10. Arsenal FC

  Arsenal FC är en fotbollsklubb som hör hemma i London.