1. arsenik

  arsenik är ett halvmetalliskt grundämne.

 2. arsenik

  arseni´k subst. ~en ORDLED: arsen-ik-en
  Svensk ordbok
 3. arsenikföreningar

  arsenikföreningar, se arsenik.
 4. arsenikkis

  arsenikkis, arsenopyrit, silvervitt till stålgrått mineral med sammansättningen FeAsS.
 5. arsenikfalerts

  arsenikfalerts, annat namn på mineralet tennantit.
 6. arsenikkis

  arseni`kkis subst. ~en ~er ORDLED: arsen-ik--kis-en
  Svensk ordbok
 7. arsenikväte

  arseni`kväte subst. ~t ORDLED: arsen-ik--vät-et
  Svensk ordbok
 8. As

  As, beteckning för grundämnet arsenik.
 9. halvmetaller

  halvmetaller är grundämnen som liknar både metaller och icke-metaller. 

 10. störämne

  störämne, inom elektroniken benämning på ämne som används vid dopning av halvledare för att ändra halvledarens ledningsförmåga.