1. arsenik

  arsenik är ett halvmetalliskt grundämne.

 2. arsenik

  arseni´k subst. ~en ORDLED: arsen-ik-en
  Svensk ordbok
 3. arsenikföreningar

  arsenikföreningar, se arsenik.
 4. As

  As, beteckning för grundämnet arsenik.
 5. halvmetaller

  halvmetaller är grundämnen som liknar både metaller och icke-metaller. 

 6. störämne

  störämne, inom elektroniken benämning på ämne som används vid dopning av halvledare för att ändra halvledarens ledningsförmåga.
 7. biprodukt

  biprodukt är något som bildas utöver det man egentligen vill tillverka.
 8. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 9. pnikogener

  pnikogener, pniktider, samlingsnamn för grundämnena i periodiska systemets grupp 15: kväve, fosfor, arsenik, antimon och vismut.
 10. kvävegruppen

  kvävegruppen, grundämnena i periodiska systemets grupp 15: kväve, fosfor, arsenik, antimon och vismut.