1. arsin

  arsin, AsH 3, arseniktrihydrid eller arsenikväte, en mycket giftig, illaluktande, färglös och termiskt instabil gas, kemiskt besläktad med ammoniak.
 2. arsiner

  arsiner, föreningar där en eller flera av väteatomerna i arsin bytts ut mot organiska grupper.
 3. Arsinoë II

  Arsinoë II, ca 316–ca 270 f.Kr., egyptisk drottning, dotter till Ptolemaios I av Egypten.
 4. Arsinoë

  Arsinoë, antikt namn på staden Fayyum i Egypten.
 5. Arsinoitherium

  Arsinoitherium, utdött släkte inom däggdjursordningen Embrithopoda.

 6. arsiner

  arsi´ner subst., plur. ORDLED: ars-in-er
  Svensk ordbok
 7. arsenik

  arsenik, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15 (kvävegruppen), kemiskt tecken As.

 8. kvävegruppen

  kvävegruppen, grundämnena i periodiska systemets grupp 15: kväve, fosfor, arsenik, antimon och vismut.
 9. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 10. hydrider

  hydrider, kemiska föreningar mellan väte och ett annat grundämne (metall eller icke-metall) som har lägre elektronegativitet än väte.