1. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 2. art

  a´rt subst. ~en ~er ORDLED: art-en
  Svensk ordbok
 3. art déco

  art déco, stilbeteckning för en del av den brukskonst som tillverkades mellan första och andra världskriget.
 4. Art Garfunkel

  Garfunkel, Arthur ( Art), född 1941, sångare och skådespelare.
 5. Art Concret

  Art Concret, konstnärsgrupp bildad i Paris 1930, se art concret.
 6. art nouveau

  art nouveau är den franska benämningen på jugend.
 7. Art & Language

  Art & Language, brittisk konstnärsgrupp som bildades 1968 av Terry Atkinson (född 1939), Michael Baldwin (född 1945), David Bainbridge (född 1941) och Harold Hurrell (född 1940).

 8. art director

  art director är den person på till exempel ett bokförlag eller en tidning som ansvarar för hur en bok eller en tidning ser ut.
 9. Art Forum

  Art Forum, amerikansk konsttidskrift med redaktion i New York.
 10. art poétique

  art poétique, läran om diktkonsten.