1. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 2. artär

  artä´r subst. ~en ~er ORDLED: art-är-en
  Svensk ordbok
 3. artärkateterisering

  artärkateterisering, inläggning av en kateter, en tunn slang, i en artär.
 4. artärprovtagning

  artärprovtagning, blodprov som tas från artärer, vanligen i ljumsken (femoralartären) eller vid handleden (radialartären), för bestämning av blodets innehåll av syre och koldioxid.
 5. artärstenos

  artärstenos, förträngning av en artär.
 6. artäremboli

  artäremboli, vandring i artärsystemet av en blodpropp (embolus), som vanligen härrör från blodproppsbildande sjukdomsprocesser i hjärtat eller de stora artärerna.
 7. arteriol

  arteriol, liten artär.
 8. pulsåder

  pulsåder, detsamma som artär.
 9. ateroskleros

  ateroskleros, den dominerande formen av arterioskleros (artärförkalkning, pulsåderförkalkning) som orsakar merparten av hjärt–kärlsjukdomarna, framför allt i den industrialiserade världen.
 10. blodkärl

  blodkärl kallas de rör som blodet flyter i.