1. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 2. -artad

  -artad [långt första a] adjektivisk slutled -artat ORDLED: --art-ad
  Svensk ordbok
 3. invasiv art

  invasiv art, exotisk artfrämmande artintroducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

 4. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 5. blomflugor

  blomflugor, Syrphidae, familj i insektsordningen tvåvingar.

 6. artig

  artig, silvermynt präglat i stora delar av Baltikum, enligt gotländsk mynträkning till ett värde av 12 penningar.
 7. art déco

  art déco, stilbeteckning för en del av den brukskonst som tillverkades mellan första och andra världskriget.
 8. art director

  art director, AD, den person på t.ex. bokförlag, annonsbyrå, tidning eller liknande företag som har ansvaret för grafisk och konstnärlig utformning.
 9. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 10. Arts and Crafts Movement

  Arts and Crafts Movement, gemensam benämning på de sammanslutningar av formgivare som bildades i Storbritannien under 1800-talets andra hälft i reaktion mot tidens smakförflackande stilimitationer och massframställda industrialster.