1. Arte

  Arte, Strasbourg, fransk-tysk TV-kanal inriktad på kulturprogram, grundad 1992.
 2. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 3. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 4. arteriell

  arteriell, som avser artär, till skillnad från venös, som avser ven.
 5. artepitet

  artepitet, den senare delen i det tvådelade vetenskapliga namnet (ofta oegentligt kallat latinska namnet) på en växt-, svamp-, bakterie- eller djurart.
 6. arteriografi

  arteriografi, diagnostiska metoder att avbilda artärer.
 7. Artemisa

  Artemisa, stad i västra Cuba; för belägenhet se landskarta Cuba.
 8. arterioskleros

  arterioskleros, samlande benämning på alla typer av artärförkalkning.
 9. arteriol

  arteriol, liten artär.
 10. Artemisia Gentileschi

  Gentileschi, Artemisia, 1593–1652, italiensk konstnär, dotter till Orazio Gentileschi.