1. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 2. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 3. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 4. artepitet

  artepitet, den senare delen i det tvådelade vetenskapliga namnet (ofta oegentligt kallat latinska namnet) på en växt-, svamp-, bakterie- eller djurart.
 5. artes liberales

  artes liberales kallades under medeltiden de grundläggande läroämnen som studerades i kloster- och katedralskolorna och även vid universitetens filosofiska fakulteter.
 6. arteriol

  arteriol, liten artär.
 7. Artemisprogrammet

  Artemisprogrammet, bemannat rymdflygsprogram inom NASA för att 2024 landsätta en man och en kvinna på månen och 2028 upprätta en permanent bas på månytan. 

 8. arterioskleros

  arterioskleros, samlande benämning på alla typer av artärförkalkning.
 9. arteriell

  arteriell, som avser artär, till skillnad från venös, som avser ven.
 10. artesisk

  artesisk sägs en brunn vara i ett grundvattenmagasin vilket står under övertryck.