1. Arte

  Arte, Strasbourg, fransk-tysk TV-kanal inriktad på kulturprogram, grundad 1992.
 2. arte povera

  arte povera, konstkritisk term.
 3. Arte et Marte

  Arte et Marte, ’med (fredlig) id och krigisk bragd’, inskrift på Riddarhuset i Stockholm.
 4. Artes

  Artes, kulturtidskrift 1975–2005, utgiven av Musikaliska akademien, Konstakademien, Svenska Akademien samt Samfundet De Nio.
 5. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 6. Artediellus

  Artediellus, det vetenskapliga namnet på ett släkte inom fiskfamiljen simpor med en art i Sverige, halvulk.
 7. artepitet

  artepitet, den senare delen i det tvådelade vetenskapliga namnet (ofta oegentligt kallat latinska namnet) på en växt-, svamp-, bakterie- eller djurart.
 8. artemisinin

  artemisinin, läkemedel mot malaria.

 9. arteriell

  arteriell, som avser artär, till skillnad från venös, som avser ven.
 10. Artek

  Artek, egentligen Artek Oy AB, inredningsfirma i Helsingfors, grundad 1935 för tillverkning och försäljning av möbler, textilier m.m. av Aino och Alvar Aalto.