1. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 2. invasiv art

  invasiv art, exotisk artfrämmande artintroducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

 3. biologisk mångfald

  biologisk mångfald är hur stor variation eller hur många olika av något det finns i naturen.

 4. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 5. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 6. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 7. variation

  variation är inom biologi att det finns skillnader mellan olika individer.

 8. art déco

  art déco, stilbeteckning för en del av den brukskonst som tillverkades mellan första och andra världskriget.
 9. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.

 10. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.