1. arteriell

  arteriell, som avser artär, till skillnad från venös, som avser ven.
 2. arteriell

  arteriell´ adj. ~t ORDLED: art-eri-ell
  Svensk ordbok
 3. venös

  venös, som avser en ven.
 4. Ficks princip

  Ficks princip (efter den tyske fysiologen Adolf Fick, 1829–1901), fysiologisk princip som främst har använts för mätning av blodflödet genom ett organ per minut.
 5. tromb

  tromb, en i cirkulerande blod bildad propp.
 6. gaskörtel

  gaskörtel, gasproducerande vävnad i fiskars simblåsa, starkt utvecklad hos fiskar med sluten simblåsa (fysoklister), svagare hos fiskar med förbindelse mellan tarm och simblåsa (fysostomer).
 7. ateroskleros

  ateroskleros, den dominerande formen av arterioskleros (artärförkalkning, pulsåderförkalkning) som orsakar merparten av hjärt–kärlsjukdomarna, framför allt i den industrialiserade världen.
 8. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.
 9. pulmonell hypertension

  pulmonell hypertension, pulmonell arteriell hypertension, PAH, förhöjt blodtryck i lilla kretsloppet, lungkretsloppet (jämför blodomlopp).

 10. pletysmografi

  pletysmografi, inom medicinen registrering och mätning av volymen av en kropp eller en kroppsdel.