1. arteriol

  arteriol, liten artär.
 2. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 3. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 4. mikroangiopati

  mikroangiopati, allmän term för sjukdom i små blodkärl, dvs. förändringar i små artärgrenar (arterioler) och små vengrenar (venoler).
 5. nitropreparat

  nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
 6. angiektasi

  angiektasi, utvidgning av blod- eller lymfkärl.
 7. hemolytiskt uremiskt syndrom

  hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS, ett ovanligt sjukdomstillstånd hos barn som kännetecknas av akut insättande kraftig upplösning av röda blodkroppar (hemolys) med därav föranledd blodbrist (anemi) och brist på blodplättar (trombocytopeni).
 8. immunkomplexsjukdomar

  immunkomplexsjukdomar, gemensam benämning på en grupp immunologiskt betingade sjukdomar.
 9. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 10. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.