1. viden

  viden, Salix, släkte videväxter med ca 300 arter lövfällande träd (uppemot 30 m höga), buskar och låga, ibland krypande ris, mest i norra halvklotets kalla och tempererade regioner.
 2. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 3. biomassa

  biomassa, vikten av all levande substans, dvs. den sammanlagda vikten av alla levande organismer, inom ett visst område.
 4. euforbior

  euforbior, Euphorbia, släkte törelväxter med ca 2 000 arter ett-, två- eller fleråriga örter, varav många suckulenter, eller buskar och träd, ibland lövfällande, ibland ständigt gröna.
 5. kallaväxter

  kallaväxter, Araceae, familj enhjärtbladiga växter med ca 2 000 mestadels örtartade arter hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter; några få arter lever i tempererade områden.
 6. herbarium

  herbarium, samling av pressade växter, svampar och alger, vanligen uppfästade på pappersark eller inlagda i konvolut och försedda med etiketter med artens vetenskapliga och ev. också andra namn, insamlingsplatsens geografiska läge (t.ex. landskaps- och sockentillhörighet) och beskaffenhet, insamlingsdatum samt insamlarens namn.
 7. aloer

  aloer, Aloë, släkte inom familjen grästrädsväxter.
 8. taurin

  taurin, organisk aminosyra som till skillnad från de ordinära aminosyrorna inte är en karboxylsyra utan en sulfonsyra.
 9. gardenior

  gardenior, Gardenia, släkte mårväxter med drygt 200 arter buskar och träd i tropiska och subtropiska trakter av Gamla världen.
 10. paraplyart

  paraplyart, inom naturvården en art vars habitat anses inkludera andra skyddsvärda arters inom samma naturtyp.