1. artes liberales

  artes liberales kallades under medeltiden de grundläggande läroämnen som studerades i kloster- och katedralskolorna och även vid universitetens filosofiska fakulteter.
 2. Artes

  Artes, kulturtidskrift 1975–2005, utgiven av Musikaliska akademien, Konstakademien, Svenska Akademien samt Samfundet De Nio.
 3. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 4. artesisk

  artesisk sägs en brunn vara i ett grundvattenmagasin vilket står under övertryck.
 5. artesisk brunn

  artesisk brunn, brunn i ett grundvattenmagasin vilket står under övertryck.
 6. land art

  land art, konstriktning där konstnären utnyttjar en större jordyta i själva terrängen som arbetsmaterial.
 7. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 8. invasiv art

  invasiv art, exotisk artfrämmande artintroducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

 9. artesisk

  arte´sisk adj. ~t ORDLED: artes-isk
  Svensk ordbok
 10. kräftor

  kräftor, de sötvattenlevande arterna inom kräftdjursgruppen Astacura (humrar och kräftor).