1. artig

  artig, silvermynt präglat i stora delar av Baltikum, enligt gotländsk mynträkning till ett värde av 12 penningar.
 2. artig

  a`rtig adj. ~t ORDLED: art-ig
  Svensk ordbok
 3. artighetsuttryck

  artighetsuttryck, sådana uttryck som används för att språkligt markera en viss relation mellan talare och lyssnare eller en viss karaktär hos talsituationen.
 4. artighet

  a`rtighet subst. ~en ~er ORDLED: art-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. artighetsbetygelse

  a`rtighetsbetygelse subst. ~n ~r ORDLED: art-ig-hets--be-tyg-els-en
  Svensk ordbok
 6. artighetsvisit

  a`rtighetsvisit subst. ~en ~er ORDLED: art-ig-hets--vis-it-en
  Svensk ordbok
 7. artighetsfras

  a`rtighetsfras subst. ~en ~er ORDLED: art-ig-hets--fras-en
  Svensk ordbok
 8. Josep Llorens Artigas

  Artigas, Josep Llorens, 1892–1980, spansk keramiker, verksam i Barcelona och Paris.
 9. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 10. Arte

  Arte, Strasbourg, fransk-tysk TV-kanal inriktad på kulturprogram, grundad 1992.