1. artonde

  a`rtonde räkn. ORDLED: ar-ton-de
  Svensk ordbok
 2. Ulysses S. Grant

  Grant, Ulysses Simpson, född 27 april 1822, död 23 juli 1885, amerikansk militär och politiker, president 1869–77.
 3. r

  r, R , den artonde bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet.
 4. sigma

  sigma, σ, ς, Σ (av de små bokstavformerna står ς sist i ord; även tryckformerna c, C förkommer), den artonde bokstaven i det grekiska alfabetet.
 5. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

  Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, nationellt referensverk under uppbyggnad för beskrivning av de svenska växterna, svamparna och djuren.

 6. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 7. UT

  UT, Universal Time, världstid, beteckning för det gängse systemet för noggrann internationell tidsangivelse.
 8. Dag Solstad

  Solstad, Dag, född 16 juli 1941, norsk författare.
 9. röstning

  röstning, process då väljare eller ledamöter i en församling avger sin röst vid val eller votering.

 10. Georges Clemenceau

  Clemenceau, Georges, född 28 september 1841, död 24 november 1929, fransk statsman och publicist.