1. artonhundratalet

    a`rtonhundratalet subst., best. f. ORDLED: ar-ton-hundra--tal-et
    Svensk ordbok
  2. indoeuropéer

    indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
  3. Gotland

    Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).