1. artskild

  a`rtskild adj. artskilt ORDLED: art--skil-da
  Svensk ordbok
 2. Ife

  Ife, Ife–Lodun, stad i sydvästra Nigeria, 70 km öster om Ibadan; 635 200 invånare (2010).
 3. zeugma

  zeugma, stilfigur som består i att två eller flera artskilda objekt eller satser förbinds med ett och samma ord.
 4. Boetius de Dacia

  Boetius de Dacia, Bo från Danmark, filosof som verkade i Paris på 1200-talet.
 5. vismut

  vismut, det naturligt förekommande stabila grundämne som har störst relativ atommassa, metall i periodiska systemets grupp 15, kvävegruppen, kemiskt tecken Bi.
 6. alternativkurs

  alternativkurs, tidigare tillvalskurs i grundskolan.
 7. garde

  garde, utvald elittrupp främst avsedd för kungliga och furstliga personers skydd.
 8. kropp–själ-förhållandet

  kropp–själ-förhållandet är upphov till ett filosofiskt problem: är själsliga företeelser som att varsebli, tänka etc. distinkta från eller identiska med kroppsliga företeelser som yttre beteenden eller processer i hjärna och nervsystem? Eller, annorlunda uttryckt, betecknar mentala termer eller predikat som ”att se något rött”, ”att tänka att blod är rött” osv. kroppsliga skeenden eller skeenden artskilda från dessa?
 9. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 10. människa

  människa [män`iʃa] subst. ~n människor vard. ibl. mänska [män`ʃa] ~n mänskor ORDLED: männ-isk-an, mänsk-an
  Svensk ordbok