1. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 2. arv och miljö

  arv och miljö, de faktorer som i komplex samverkan påverkar en levande organisms egenskaper.
 3. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.
 4. socialt arv

  socialt arv, teori lanserad främst av Gustav Jonsson på 1960-talet.
 5. arvsynd

  arvsynd, människans medfödda benägenhet för synd och oförmåga till det goda.
 6. Arvid Horn

  Horn, Arvid, född 6 april 1664, död 18 april 1742, greve, riksråd, kanslipresident; jämför släktartikel Horn (efter Olof Matsson).

 7. arvrike

  arvrike, monarki med en bestämd tronföljd.
 8. arvsmassa

  arvsmassa, detsamma som genom.
 9. arvord

  arvord, ord som ärvts genom generationerna från mycket tidiga perioder i ett språks utveckling.
 10. Arvid Lindman

  Lindman, Arvid, född 19 september 1862, död 9 december 1936, industriledare och politiker (höger), statsminister 1906–11 och 1928–30.