1. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 2. Arv

  Arv, årsbok för nordisk folkminnesforskning.
 3. -arv

  -arv, efterled i namnen på många arter i släktena Stellaria, Myosoton, Cerastium, Holosteum och Honkenya inom familjen nejlikväxter.
 4. -arv

  -arv, - arvet, ortnamnselement med betydelsen ’arvegods’, ’ärvd egendom’; finns i en mängd ortnamn i Dalarna, Uppland och Hälsingland.
 5. arv

  2arv subst. ~en äv. ar`ve ~n ORDLED: arv-en
  Svensk ordbok
 6. arv

  1arv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: arv-et
  Svensk ordbok
 7. biologiskt arv

  biologiskt arv innebär att man ärver egenskaper av sina föräldrar.
 8. socialt arv

  socialt arv, teori lanserad främst av Gustav Jonsson på 1960-talet.
 9. arv och eget

  arv och eget, Kungl. Maj:ts gods , senare även kallat gustavianska arvegodsen, var ursprungligen Gustav Vasas privata godsinnehav.
 10. arv och miljö

  arv och miljö är de saker som tillsammans formar levande varelser och påverkar vilka egenskaper de får.