1. Arve

  Arve, biflod till Rhône; 102 km.
 2. Arve Opsahl

  Opsahl, Arve, 1921–2007, norsk skådespelare och revykomiker.
 3. Arve Tellefsen

  Tellefsen, Arve, född 1936, norsk violinist, professor i violinspel vid Norges Musikkhøgskole i Oslo 1983–92.
 4. arvejord

  arvejord, jord på landet som förvärvats genom arv eller lämnats som vederlag för sådan jord.
 5. arverner

  arverner, keltiskt folk, under antiken bosatta i det område som nu är Auvergne.
 6. arvegods

  ar`vegods subst. ~et ORDLED: arve--gods-et
  Svensk ordbok
 7. arvedel

  ar`vedel subst. ~en ~ar ORDLED: arve--del-en
  Svensk ordbok
 8. gustavianska arvegodsen

  gustavianska arvegodsen, sentida benämning på den godsmassa som hopbragts av Gustav Vasa och av honom betraktades som Vasafamiljens egendom.
 9. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 10. Arv

  Arv, årsbok för nordisk folkminnesforskning.