1. Arve

  Arve, biflod till Rhône; 102 km.
 2. Arve Opsahl

  Opsahl, Arve, 1921–2007, norsk skådespelare och revykomiker.
 3. arv och miljö

  arv och miljö, de faktorer som i komplex samverkan påverkar en levande organisms egenskaper.
 4. Arve Tellefsen

  Tellefsen, Arve, född 1936, norsk violinist, professor i violinspel vid Norges Musikkhøgskole i Oslo 1983–92.
 5. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 6. arvejord

  arvejord, jord på landet som förvärvats genom arv eller lämnats som vederlag för sådan jord.
 7. arverner

  arverner, keltiskt folk, under antiken bosatta i det område som nu är Auvergne.
 8. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 9. socialt arv

  socialt arv, teori lanserad främst av Gustav Jonsson på 1960-talet.
 10. arvegods

  ar`vegods subst. ~et ORDLED: arve--gods-et
  Svensk ordbok