1. Arve

  Arve, biflod till Rhône; 102 km.
 2. arv och miljö

  arv och miljö, de faktorer som i komplex samverkan påverkar en levande organisms egenskaper.
 3. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 4. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 5. biologiskt arv

  biologiskt arv innebär att man ärver egenskaper av sina föräldrar.
 6. arvejord

  arvejord, jord på landet som förvärvats genom arv eller lämnats som vederlag för sådan jord.
 7. socialt arv

  socialt arv, teori lanserad främst av Gustav Jonsson på 1960-talet.
 8. Arve Tellefsen

  Tellefsen, Arve, född 1936, norsk violinist, professor i violinspel vid Norges Musikkhøgskole i Oslo 1983–92.
 9. Arve Opsahl

  Opsahl, Arve, 1921–2007, norsk skådespelare och revykomiker.
 10. Bangladesh

  Bangladesh, stat i Sydasien.