1. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 2. Arv

  Arv, årsbok för nordisk folkminnesforskning.
 3. Arve

  Arve, biflod till Rhône; 102 km.
 4. -arv

  -arv, - arvet, ortnamnselement med betydelsen ’arvegods’, ’ärvd egendom’; finns i en mängd ortnamn i Dalarna, Uppland och Hälsingland.
 5. -arv

  -arv, efterled i namnen på många arter i släktena Stellaria, Myosoton, Cerastium, Holosteum och Honkenya inom familjen nejlikväxter.
 6. arv

  2arv subst. ~en äv. ar`ve ~n ORDLED: arv-en
  Svensk ordbok
 7. arv

  1arv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: arv-et
  Svensk ordbok
 8. förskott på arv

  förskott på arv, se arvsförskott.
 9. Kizyl-Arvat

  Kizyl-Arvat, stad i östra Turkmenistan; för belägenhet se landskarta Turkmenistan.
 10. arv och eget

  arv och eget, Kungl. Maj:ts gods , senare även kallat gustavianska arvegodsen, var ursprungligen Gustav Vasas privata godsinnehav.