1. Arve Tellefsen

  Tellefsen, Arve, född 1936, norsk violinist, professor i violinspel vid Norges Musikkhøgskole i Oslo 1983–92.
 2. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 3. Saul Bellow

  Bellow, Saul, 1915–2005, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1976.
 4. Théophile Gautier

  Gautier, Théophile, född 31 augusti 1811, död 23 oktober 1872, fransk författare, kritiker och journalist.
 5. Göran Tunström

  Tunström, Göran, född 14 maj 1937, död 5 februari 2000, författare.
 6. -arv

  -arv, - arvet, ortnamnselement med betydelsen ’arvegods’, ’ärvd egendom’; finns i en mängd ortnamn i Dalarna, Uppland och Hälsingland.
 7. ägosplittring

  ägosplittring, samlingsterm för dåligt arronderat (strukturerat) ägoinnehav inom jord- och skogsbruk.
 8. lågkyrklighet

  lågkyrklighet (av engelska Low Church, ursprungligen om kalvinska och puritanska riktningar inom den anglikanska kyrkan), samlande benämning på rörelser inom de reformatoriska folkkyrkorna som betonar det protestantiska arvet och avvisar högkyrklig sakramentalism och ämbetsuppfattning.
 9. nukleinsyror

  nukleinsyror, ogrenade polymerer av nukleotider.
 10. Sigismund

  Sigismund, född 20 juni 1566, död 19 april 1632, kung av Polen från 1587 som Sigismund III Vasa (polska Zygmunt III Waza) och av Sverige 1592–99, son till Johan III och Katarina Jagellonica.