1. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 2. Saul Bellow

  Bellow, Saul, 1915–2005, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1976.
 3. Théophile Gautier

  Gautier, Théophile, född 31 augusti 1811, död 23 oktober 1872, fransk författare, kritiker och journalist.
 4. Göran Tunström

  Tunström, Göran, född 14 maj 1937, död 5 februari 2000, författare.
 5. beteendegenetik

  beteendegenetik, vetenskapen om det biologiska arvets och miljöns betydelse för individuella skillnader i beteendet.
 6. -arv

  -arv, - arvet, ortnamnselement med betydelsen ’arvegods’, ’ärvd egendom’; finns i en mängd ortnamn i Dalarna, Uppland och Hälsingland.
 7. J B S Haldane

  Haldane, John Burdon Sanderson, 1892–1964, brittisk naturvetare och kulturpersonlighet, brorson till Richard Burdon Haldane, bror till Naomi Mitchison.
 8. personlighetsutveckling

  personlighetsutveckling, människans utveckling till en individ.
 9. Ivar Johansson

  Johansson, Ivar, 1891–1988, genetiker, förste innehavare av professuren i husdjurens avels- och raslära vid Lantbrukshögskolan 1933–58.
 10. Robert Falk

  Falk, Robert, 1886–1958, rysk konstnär.