1. arvode

  arvode, ekonomisk ersättning för utfört arbete eller tillfälligt uppdrag.
 2. arvode

  ar`vode subst. ~t ~n ORDLED: arvod-et
  Svensk ordbok
 3. arvodestjänst

  arvodestjänst, anställningsform.
 4. arvodera

  arvode´ra verb ~de ~t ORDLED: arvod-er-ar SUBST.: arvoderande, arvodering
  Svensk ordbok
 5. gage

  gage, arvode, honorar, ersättning för visst arbete, särskilt för artistuppträdande.
 6. gratifikation

  gratifikation, tillfällig extra belöning utöver lön eller arvode, vanligen i form av pengar.
 7. huvudlärare

  huvudlärare, tidigare specialfunktion i efterobligatoriska skolor för ledning av undervisningen i visst ämne.
 8. kommissionär

  kommissionär, en person som i eget namn sluter avtal för annans räkning.
 9. mäklare

  mäklare, engelska broker, person eller företag som mot arvode eller annan ersättning förmedlar affärer och kontakter mellan köpare och säljare av t.ex. fast och lös egendom, värdepapper, fartyg, försäkringar eller valutor.
 10. kontrolluppgift

  kontrolluppgift, uppgift till ledning för taxering av annan än uppgiftslämnaren själv.