1. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.
 2. arvsynd

  arvsynd, människans medfödda benägenhet för synd och oförmåga till det goda.
 3. arvsmassa

  arvsmassa, detsamma som genom.
 4. arvsrätt

  arvsrätt, den i lag grundade rätten till arvlåtarens kvarlåtenskap som tillkommer arvingarna.
 5. arvshygien

  arvshygien, numera sällan använd term som betecknar åtgärder för att främja spridning av värdefulla arvsanlag (positiv arvshygien) eller för att motverka spridning av dåliga arvsanlag (negativ arvshygien) i en befolkning.
 6. arvskifte

  arvskifte, fördelning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna, dvs. arvingar och universella testamentstagare.
 7. arv och miljö

  arv och miljö, de faktorer som i komplex samverkan påverkar en levande organisms egenskaper.
 8. arvslott

  arvslott, andel som arvinge har rätt till i avliden persons kvarlåtenskap.
 9. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 10. fascism

  fascism är en politisk rörelse.