1. arvsordning

  arvsordning, den ordning som visar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas.
 2. arvsförskott

  arvsförskott, förskott på arv, gåva till en arvinge från en arvlåtare under dennes livstid.
 3. arvsklass

  arvsklass, parentel, den klass eller den grupp som en arvlåtares släktingar tillhör enligt den arvsordning i vilken de ärver.
 4. arvsrätt

  arvsrätt är ett begrepp inom civilrätt som handlar om arv, alltså hur de saker som är kvar efter att en person dött, ska fördelas.

 5. arvsstatut

  arvsstatut, den rättsordning som i enlighet med internationell privaträtt tillämpas beträffande rätt till arv och vissa därmed sammanhängande frågor.
 6. arvsavtal

  arvsavtal, avtal om en vid avtalstillfället ännu levande persons kvarlåtenskap.
 7. arvsynd

  arvsynd, människans medfödda benägenhet för synd och oförmåga till det goda.
 8. arvsskatt

  arvsskatt, äldre skatt på tillgångar som arvingar, testamentstagare eller förmånstagare erhöll från en avliden.
 9. arvslott

  arvslott, andel som arvinge har rätt till i avliden persons kvarlåtenskap.
 10. arvsmassa

  arvsmassa, detsamma som genom.