1. arylhalogenider

  arylhalogenider, generell benämning på aromatiska föreningar som innehåller en eller flera halogenatomer.
 2. arylgrupp

  arylgrupp, allmän benämning på en kolvätegrupp som erhålls när en eller flera väteatomer tas bort från en aren (ett mono- eller polycykliskt kolväte).
 3. arylfosfater

  arylfosfater, (ArO) nPO 4–n (där n=1–3 och Ar betecknar en arylgrupp), estrar av fosforsyra med fenoler.
 4. Rudolph Fittig

  Fittig, Rudolph, 1835–1910, tysk kemist, professor i Tübingen 1870–76 och (som Adolf von Baeyers efterträdare) i Strassburg från 1876.