1. arytmi

  arytmi, arrytmi, hjärtarytmi, störning av hjärtats normala rytm, dvs. av hjärtats förmåga att bilda och/eller fortleda elektriska impulser.
 2. arytmi

  arytmi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-rytm-in
  Svensk ordbok
 3. respiratorisk arytmi

  respiratorisk arytmi, den variation av pulsen som följer andningen.
 4. hjärtarytmi

  hjärtarytmi, hjärtrytmrubbning, störning av hjärtats normala rytm.
 5. sinusarytmi

  sinusarytmi, respiratorisk arytmi, hjärtverksamhet som varierar med andningen.
 6. arytmogen

  arytmogen, som framkallar en störning av hjärtats normala takt (rytm).
 7. refraktärperiod

  refraktärperiod, inom medicinen tidsperiod under hjärtcellernas elektriska cykel under vilken de inte kan stimuleras till ny urladdning ( absolut refraktärperiod) eller låter sig retas endast av ett kraftfullare stimulus än normalt ( relativ refraktärperiod).
 8. antiarytmika

  antiarytmika, läkemedel mot hjärtarytmier; se hjärtsjukdomar (Hjärtrytmrubbning).
 9. EKG

  EKG, elektrokardiografi, från kroppsytan utförd registrering av elektriska spänningar alstrade vid hjärtmuskelcellernas aktivering (jämför aktionspotential och depolarisation).

 10. mitralisstenos

  mitralisstenos, förträngning (stenos) av mitralisklaffen så att blodtransporten från hjärtats vänstra förmak till vänstra hjärtkammaren försvåras.