1. ASA

  ASA, förkortning för Association of Social Anthropologists.
 2. ASA

  ASA, American Standards Association , äldre namn på USA:s centrala standardiseringsorgan, numera ANSI.
 3. Asa

  Asa, före detta församling i Växjö kommun, Småland (Kronobergs län).
 4. asa

  a`sa verb ~de ~t ORDLED: as-ar SUBST.: asande
  Svensk ordbok
 5. Asa Gray

  Gray, Asa, 1810–88, amerikansk botanist, professor i naturalhistoria vid Harvard från 1842.
 6. Asa-Tor

  Asa-Tor, benämning på guden Tor som anger att han hör till asarnas gudaätt.
 7. Asa Briggs

  Briggs, Asa, från 1976 Baron Briggs of Lewes (Lord Briggs), 1921–2016, brittisk historiker, professor i modern historia vid universitetet i Leeds 1955–61, i Sussex 1961–76 och rektor för Worcester College i Oxford 1976–91.

 8. Asa Kitok

  Kitok, Asa, 1894–1986, sameslöjdare i Gällivare vars föredöme och kursverksamhet blivit av stor betydelse för den samiska rotslöjdens revitalisering.
 9. Hafslund ASA

  Hafslund ASA, Oslo, norskt börsnoterat elbolag, etablerat 1898.
 10. Bravida ASA

  Bravida ASA, ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag, med huvudkontor i Stockholm.