1. asar

  asar, de förnämsta gudarna i den germanska mytologin.
 2. Asarjas bön

  Asarjas bön, ett av fem s.k. Tillägg till Daniel som finns i den grekiska och latinska versionen av Daniels bok.
 3. Asarum

  Asarum, del av Karlshamns tätort.
 4. Asarum

  Asarum, det vetenskapliga namnet på växtsläktet hasselörter.
 5. Asarum

  Asarum, församling i Lunds stift, Karlshamns kommun, Blekinge (Blekinge län); 10 782 invånare (2016).

 6. asynja

  asynja, gudinna inom asatron, se asar.
 7. asagudar

  asagudar, se asar.
 8. vaner

  vaner (fornisl. vanir), i fornnordisk mytologi en av dess två gudagrupper, asar och vaner.
 9. asatro

  asatro, se asar och fornnordisk religion.
 10. Asgård

  Asgård är asarnas hem i fornnordisk religion.