1. asatro

  asatro, se asar och fornnordisk religion.
 2. ASAT

  ASAT, aspartataminotransferas, ett enzym, se aminotransferaser.
 3. Asa-Tor

  Asa-Tor, benämning på guden Tor som anger att han hör till asarnas gudaätt.
 4. Sveriges Asatrosamfund

  Sveriges Asatrosamfund, organisation bildad 1994 i syfte att utöva moderniserade former av fornnordisk religion.
 5. aminotransferaser

  aminotransferaser, en grupp enzymer som deltar i omsättningen av aminosyror i kroppen.
 6. antisatellitvapen

  antisatellitvapen, vapen avsedda att förstöra satelliter i bana.
 7. leverfunktionsprov

  leverfunktionsprov, leverfunktionstest, samlingsbenämning på undersökningsmetoder för studium av leverfunktionen och för att påvisa sjukdomstillstånd i levern.