1. asbest

  asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.
 2. Asbest

  Asbest, stad i länet (oblast) Sverdlovsk, Ryska federationen; 68 900 invånare (2010).
 3. asbest

  asbest [as´- äv. as`-] subst. ~en ORDLED: asbest-en
  Svensk ordbok
 4. asbestos

  asbestos, lungsjukdom som uppkommer genom inandning av asbestfibrer; se asbestbetingade sjukdomar.
 5. asbestcement

  asbestcement, cementbruk, dvs. en blandning av cement och sand, armerat med asbestfibrer; handelsnamn Eternit ®.
 6. asbestkeramik

  asbestkeramik, gemensam benämning på asbestmagrad keramik av olika slag, känd från yngre stenåldern till järnåldern i Nordskandinavien och Finland.
 7. asbestbetingade sjukdomar

  asbestbetingade sjukdomar, samlingsbeteckning för sjukdomar förorsakade av kontakt med asbest.
 8. asbestos

  asbestos [-å´s] subst. ~en ORDLED: asbest-os-en
  Svensk ordbok
 9. asbestcement

  as`bestcement subst. ~en el. ~et ORDLED: asbest--cem-ent-en
  Svensk ordbok
 10. serpentinasbest

  serpentinasbest, typ av asbest som utgörs av mineralet krysotil i serpentinserien, se asbest.