1. Solomon Asch

  Asch, Solomon, 1907–96, amerikansk socialpsykolog.

 2. Sholem Asch

  Asch, Sholem ( Shalom, Sholom), 1880–1957, polsk författare, bosatt i USA, Frankrike och Israel.
 3. asch

  asch interj.
  Svensk ordbok
 4. Aschehoug & Co.

  Aschehoug & Co., egentligen H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S, Oslo, norskt förlag, grundat 1872 av Hieronymus och Halvard Aschehoug som sortimentsbokhandel.
 5. Aschaffenburg

  Aschaffenburg, stad i delstaten Bayern, Tyskland, 50 km sydöst om Frankfurt am Main; 67 800 invånare (2014), med förstäder 140 000 invånare.
 6. Aschersleben

  Aschersleben, stad i delstaten Sachsen–Anhalt, Tyskland, 40 km sydväst om Magdeburg; 28 100 invånare (2014).
 7. Aschelminthes

  Aschelminthes, det vetenskapliga namnet på säckmaskar, som är maskliknande djur med varierande kroppsbyggnad.
 8. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 9. Aschoff–Tawaras knuta

  Aschoff–Tawaras knuta, annan benämning på hjärtats atrioventrikulärknuta.
 10. Ossian Aschan

  Aschan, Ossian, 1860–1939, finländsk kemist, professor vid Helsingfors universitet 1908–27, berömd för sina undersökningar i såväl grundvetenskapligt som tekniskt avseende av alicykliska organiska ämnen.