1. ASDIC

  ASDIC, en form av ekolod som från ett fartyg sänder ljudvågor ut i vattnet.
 2. hydrofon

  hydrofon (av hydro- och grekiska phōnē ’ljud’), apparat för avlyssning av ljud i vatten.
 3. ubåtsjakt

  ubåtsjakt, åtgärder för att upptäcka och oskadliggöra ubåtar.
 4. slaget om Atlanten

  slaget om Atlanten, Churchills benämning på kampen om underhållsvägarna till Storbritannien under andra världskriget mellan de allierades och tyskarnas sjö- och luftstridskrafter.
 5. trålare

  trålare, fiskefartyg som bogserar en trål längs bottnen eller flytande i havsdjupet.
 6. sonar

  sonar, tekniskt system som använder ljud för navigation och kartläggning av undervattensmiljöer.
 7. försvarsforskning

  försvarsforskning, forskning för att göra teknikens och vetenskapens möjligheter tillgängliga för försvarets behov.
 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.