1. asexuell fortplantning

  asexuell fortplantning är ett annat uttryck för könlös fortplantning.
 2. asexuell

  asexuell´ adj. ~t ORDLED: a-sexu-ell
  Svensk ordbok
 3. Magnhild Umærus

  Umærus, Magnhild, född Gustavson 1928, lantbruksforskare, professor i kulturväxternas genetik och förädling, särskilt asexuell växtförädling, vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 1981–93.
 4. fortplantning

  fortplantning är när djur, växter och andra levande organismer bildar avkomma.

 5. Cladophora

  Cladophora, det vetenskapliga namnet på ett släkte grönalger med ca 150 arter i såväl sött som salt vatten.
 6. formserie

  formserie, inom botaniken grupp av populationer som till sin byggnad är likartade.
 7. könlös fortplantning

  könlös fortplantning är när djur, växter och andra levande organismer förökar sig genom att en ensam förälder bildar nya individer.
 8. stokastisk process

  stokastisk process, slumpmässig funktion, slumpkurva, matematisk modell för förlopp som utvecklar sig slumpmässigt i tid eller rum.
 9. vegetativ

  vegetativ, som har med en organisms icke-reproduktiva tillväxt att göra.
 10. flagellater

  flagellater, gisselorganismer, samlingsnamn på encelliga organismer utrustade med en eller flera, oftast färre än fyra, flageller.