1. konidium

  konidium, konidie, konidiespor, hos bakterier orörlig spor som utvecklas asexuellt från specialiserade konidiesporbildande celler i spetsen av vanligen fastsittande bakteriefilament.
 2. anamorf

  anamorf, konidiestadium, imperfekt stadium, asexuellt stadium hos svampar, framför allt sporsäckssvampar.
 3. jordgubbe

  jordgubbe, Fragaria×ananassa, hybrid i familjen rosväxter.
 4. Chlamydomonas

  Chlamydomonas, släkte grönalger.
 5. prokaryota organismer

  prokaryota organismer, Procaryotae ( Prokaryotae), Monera, kärnlösa organismer, grupp organismer som omfattar bakterier och arkéer.
 6. reproduktion

  reproduktion, i biologiska sammanhang vanligen term för förökning, fortplantning, bildning av nya individer (sexuellt eller asexuellt).

 7. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 8. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 9. artbildning

  artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår ur en eller två redan existerande arter.
 10. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.