1. asfalt

  asfalt är en tjock, svart massa som finns i bergolja (som också kallas mineralolja eller petroleum).
 2. asfalt

  asfalt, teknisk produkt där petroleumbitumen eller naturbitumen ingår som bindemedel.
 3. asfalt

  asfalt, syrabeständig tjärprodukt som används för att grunda etsplåtar och litostenar inom grafiken.
 4. asfalt

  as`falt subst. ~en ~er ORDLED: asfalt-en
  Svensk ordbok
 5. tyst asfalt

  tyst asfalt, vägbeläggning av asfalt med märkbart bullersänkande egenskaper.
 6. asfaltsjö

  asfaltsjö, ansamling av naturasfalt som går i dagen vid markytan.
 7. asfaltfärg

  asfaltfärg (jämför bitumen) är löslig i sitt bindemedel och kan inte härda.
 8. asfaltmastix

  asfaltmastix, asfaltbröd, gjuten asfaltprodukt som bl.a. används för isolering och för reparation av slaghål i vägbeläggningar.
 9. asfaltlack

  asfaltlack, tidigare benämning på bitumenlack.
 10. asfaltpapp

  asfaltpapp, pappmaterial indränkt med bitumen.