1. asiaten

  asiaten, vardagligt namn på en influensapandemi med asiatiskt ursprung som under 1950-talet drabbade hela världen.
 2. asiaten

  asia´ten subst., best. f. ORDLED: asi-at-en
  Svensk ordbok
 3. Madagaskar

  Madagaskar är en ö och ett land utanför Afrikas östkust.

 4. mongolfläck

  mongolfläck, en blågrå pigmentering i huden över korsryggen, som förekommer särskilt hos asiater.
 5. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.
 6. Japan

  Japan är ett örike i Stilla havet, utanför Asiens kust.

 7. Vanuatu

  Vanuatu, före 1980 Nya Hebriderna, stat i Melanesien i sydvästra Stilla havet.

 8. antigenskifte

  antigenskifte, kraftig förändring av ytegenskaper hos sjukdomsalstrande mikroorganismer vilken har till följd att tidigare förvärvad immunitet hos värden inte längre ger skydd.
 9. Zanzibar

  Zanzibar, autonom del av Tanzania; 2 460 km2, 1,3 miljoner invånare (2012).
 10. afroasiater

  afroasiater, sammanfattande benämning på afrikaner och asiater, huvudsakligen använd i politiska sammanhang; med afroasiatiska länder avses de länder i Afrika och Asien vilka önskat markera sitt oberoende av såväl öst- som västblocket.