1. ask

  ask är ett träd.
 2. Ask

  Ask, fornnordisk mytisk gestalt, se Ask och Embla.
 3. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 4. Ask och Embla

  Ask och Embla, i den fornnordiska kosmogonin de två första människorna.
 5. Askungen

  Askungen är en folksaga som handlar om flickan Askungen.
 6. askorbinsyra

  askorbinsyra, det kemiska namnet på C-vitamin.
 7. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.
 8. Asklepios

  Asklepios, latin Aesculapius, grekisk läkedomsgud, son till Apollon och Koronis.
 9. Beatrice Ask

  Ask, Beatrice, född 1956, politiker (moderat), riksdagsledamot 1988 och sedan 1994, skolminister 1991–94, justitieminister 2006–14.

 10. askmoln

  askmoln, stor ansamling av aska i atmosfären, vanligen bildad av vulkanisk aska som slungas upp i luften vid vulkanutbrott.